HP strojárne

ISO 9001:2008 Certified Company

Novinky

Laserové popisovacie pracovisko

Na označovanie výrobkov nezmazateľným a dobre čitateľným spôsobom je firma HP Strojárne vybavená laserovým popisovacím pracoviskom. Táto technológia zaručuje vysokú kvalitu textu a grafiky na širokú škálu materiálov aj pri nerovnom povrchu označovaného produktu.

Zariadenie pracuje v triede bezpečnosti 1.

Rozmery: 581 x 645 x 651 mm

Zakladací priestor: 180 x 180 mm

Výroba

Ekonomické oddelenie

Logistika