HP strojárne

ISO 9001:2008 Certified Company

Projekt EÚ

Podpora inovácií a technologického transferu v spoločnosti HP STROJÁRNE, spol. s r.o.

Výroba

Ekonomické oddelenie

Logistika