HP strojárne

ISO 9001:2008 Certified Company

O firme

Spoločnosť HP STROJÁRNE, spol. s r.o. vznikla ako samostatný právny subjekt v roku 1996 a ktorej výrobný program je od začiatku zameraný na výrobu lisovacích nástrojov, vstrekovacích foriem, automatizovaných pracovísk, strojárskych prípravkov a náhradných dielov.

Nástrojáreň sídli a vyvíja predmet svojej činnosti v objekte s rozmermi 63,4 m x 74 m. Tento objekt sa skladá z haly pozostávajúcej zo štyroch lodí, zo sociálneho prístavku a trafostanice, ktoré sú spolu konštrukčne zviazané. Na rozšírenie výroby, alebo na inú podnikateľskú činnosť máme v susedstve nášho objektu k dispozícii pozemok o rozlohe 7.000 m2.

Firma nadväzuje na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby v zlatomoraveckom regióne , ktorá sa datuje od r. 1950, kedy sa delimitovala výroba chladničiek a kompresorov z Považskej Bystrice do Zlatých Moraviec.

Zabezpečenie modernizácie tejto výroby si vyžadovalo zriadenie nástrojárne na výrobu nových strihových a tvárniacich nástrojov, vstrekovacích, vákuotvárniacich a vypeňovacích foriem, prípravkov lisovacích, zváracích, montážnych a meracích, meradiel a jednouúčelvých strojov.

Túto tradíciu zachováva a ďalej rozvíja naša spoločnosť, ktorá  v súčasnosti zamestnáva 60 pracovníkov. Hlavnou prednosťou nástrojárne sú práve bohaté skúsenosti nášho technického personálu, jeho ochota a nebojácnosť pri realizácii neštandardných technických riešení a profesne vyvážený tím vysokokvalifikovaných odborníkov s bohatými praktickými skúsenosťami.

Pre zákazníkov garantujeme spoľahlivosť, vysokú kvalitu a životnosť nami vyrobených nástrojov a foriem pri dôslednom dodržiavaní požadovaných termínov na ich výrobu.

Okrem finálnej výroby ponúkame výrobu presných dielcov pre strojársku výrobu trieskovým obrábaním, elektroevozívnym rezaním a hĺbením, zámočnícke a zváračské práce.

certifikovaný systém manažérstva kvality

Spoločnosť má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Podpora inovácií a technologického transferu

Podpora inovácií a technologického transferu v spoločnosti HP STROJÁRNE, spol. s r.o.

Výroba

Ekonomické oddelenie

Logistika