HP strojárne

ISO 9001:2008 Certified Company

Kvalita

Spoločnosť HP Strojárne kladie počas celého výrobného procesu mimoriadny dôraz na kvalitu. Od vývoja až po konečnú finalizáciu hotového produktu sa firma riadi vybudovaným systémom riadenia kvality, ktorý pravidelne obnovuje a vylepšuje. Od roku 2009 má nástrojáreň certifikovaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto systému je výstupná kontrola kvality, ktorú realizujú pracovníci oddelenia technickej kontroly po každej výrobnej operácii. Na minimalizáciu nepresností je toto oddelenie vybavené špičkovými meracími zariadeniami od celosvetovo uznávaných výrobcov.

Súradnícový merací stroj Hexagon GLOBAL

Súradnicový merací stroj GLOBAL Classic od spoločnosti Hexagon Metrology slúži na kontrolu rozmerov najrôznejších komponentov. Je vybavený dotykovými sondami a umožnuje meranie v rozsahu XYZ: 700 x 1000 x 500 mm.

Presnosť: MPEE = od 1,9 + L/300 μm

Výškomer Mitutoyo LH-600

Vysoko výkonný lineárny výškomer, ktorý ponúka široký rozsah aplikácií.

Rozsah merania: 600 mm

Presnosť: (1,1 + 0,6L/600)μm

Tvrdomer Equitip

Prenosný tvrdomer Equitip vhodný pre všetky druhy ocelí a ideálny na testovanie materiálov priamo vo výrobe.

Mikroskop Zeiss

Používa sa pri kontrole štruktúrneho stavu kovových materiálov a umožňuje posúdiť vhodnosť materiálu pre daný účel, prípadne odhaliť rozsah a príčinu vady materiálu.

Galéria

Elektroerozívna hlbička

 • 2
 • 0

Súradnicové vyvŕtavačky

 • 2
 • 0

Brúsky na plocho

 • 2
 • 0

Horizontálna vyvrtávačka

 • 2
 • 0

Kontrolné prípravky

 • 1
 • 0

Jednoúčelový stroj

 • 1
 • 0