HP strojárne

ISO 9001:2008 Certified Company

Technológie

Finálnu výrobu nástrojov, foriem a presných dielcov pre strojársku výrobu realizuje nástrojáreň pomocou kompletného vybavenia štandardnými obrábacími strojmi akými sú horizontálne a súradnicové vyvrtávačky, klasické sústruhy a celým spektrom rôznych typov brúsok a fréz. Na tepelné spracovanie nástrojových ocelí má spoločnosť k dispozícii vlastnú kaliareň.

Okrem štandardného strojového vybavenia zabezpečujú HP Strojárne výrobu vďaka špeciálnym technologickým zariadeniam určeným na elektroerozívne rezanie, hĺbenie a CNC obrábanie s maximálnym rozmerom obrobku  2,1 x 1,0 meter.

Vývoj a konštrukcia

Počítačové pracoviská oddelenia konštrukcie sú pre potreby projektovania vybavené najnovším 3D CAD softvérom Creo Elements 6.0, ktorý zabezpečuje dátovú kompatibilitu vo všetkých bežne používaných formátoch prt, exp, iges, step, vda... Na tvorbu programov pre CNC obrábacie centrá a drôtové rezačky používame softvéry Edge-CAM, TopSolid a Kovoprog.

Elektroerozívne obrábanie

Strojový park nástrojárne zahŕňa niekoľko moderných zariadení na elektroerozívne obrábanie.
 • Stroj rezací FANUC ROBOCUT. Pojazdy XYZ: 600x400x310mm
 • Stroj rezací AC Progres VP3. Pojazdy XYZ: 500x350x426 mm
 • Stroj rezací AGIECUT Classic 3S. Pojazdy XYZ: 500x350x420 mm
 • Stroj hĺbiaci AGIETRON 200C. Pojazdy XYZ: 500x350x300 m
Na programovanie rezacích strojov používame CAM systém PEPS.

CNC trieskové obrábanie

Spoločnosť HP Strojárne využíva pri výrobe progresívne CNC trieskové obrábacie stroje:
 • Vertikálne centrum HAAS VF9/40. Pojazdy XYZ: 2134 x 1016 x 762 mm
 • Vertikálne centrum HAAS VF-5SS. Pojazdy XYZ : 1270 x 660 x 635 mm
 • Vertikálne centrum HAAS VM-3. Pojazdy XYZ : 1016 x 660 x 635 mm
 • 5 osé obrábacie centrum DMG DMF 180. Pojazdy XYZ : 1800 x 700 x 700 mm
 
 • Sústruh ECOCA MT-208MC. Max. dĺžka sústruženia: 750 mm
Tvorba programov pre CNC centrá je zabezpečená pomocou softvérov TopSolid a Edge-CAM.

Konvenčné obrábanie

Na výrobu bežného náradia a dielcov pre strojársku výrobu je nástrojáreň vybavená štandardnými obrábacími strojmi.

 • Vyvrtávačka vodorovná : WH/10. Pojazdy XYZ: 1200x1000x900 mm
 • Vyvrtávačka súradnicová typ 2450M : Pojazdy XYZ: 1000x600x200 mm
 • Brúska hrotová (5 ks): BUA 16, 2VD/750, BUA 20, BU 28630, BUAJ 28/630
 • Brúska rovinná (4 ks): BPV 700/2000, BPH 20, BPH 20 NA, BRH 20.02, FS 640 SC Classic
 • Brúska bezhrotová (1ks): BBZ 60
 • Sústruh hrotový (3 ks): SV 18 RA/100C
 • Sústruh hrotový univerzálny (3 ks): SN 50 B/1500, SUI 32/750, SUI 40/1500
 • Frézka vertikálna (4 ks): FA 3V, FA 5V, FA 5B-V, FV 20
 • Frézka nástrojárska (3 ks): FN 20 - 2x, FNGY 32
 • Frézka univerzálna (4ks): FA 4AU, FGU 32, FGS 50/63, FGS 32/40
 • Frézka kopírovacia (2 ks): FKO 8C, 6464
 • Vŕtačka radiálna (5 ks): VR 2, VR 4 - 2x, RF 50/1600, BRB 3

Lisovanie

Testovanie lisovacích nástrojov ako aj samotná produkcia výliskov sa uskutočňuje prostredníctvom lisov:
 • Lis hydraulický – 600 ton (rozmer stola 1 500 x 2 000 mm)
 • Lis mechanický LENP 63 – 63 ton
 • Lis mechanický PEE 250 – 250 ton

Tepelné spracovanie

Firma disponuje vlastným technologickým vybavením na tepelné spracovanie ocele.

 • Kaliaca pec: PK 05/12
 • Žíhacia pec: HN 27/12
 • Popúšťacia pec: PP140/85
 

Galéria

Technológie

Elektroerozívna hlbička

 • 2
 • 0

Súradnicové vyvŕtavačky

 • 2
 • 0

Brúsky na plocho

 • 2
 • 0

Horizontálna vyvrtávačka

 • 2
 • 0